Bác sĩ

Bs CKI. Nguyễn Văn Lai

Khả năng chuyên môn

Quá trình đào tạo

Tốt nghiệm bác sĩ chuyên khoa 1 Đại học y dược Huế

Chứng nhận: Thực hành Bệnh viện về chuyên khoa Mắt  – Bệnh viện 175

Quá trình công tác

– 08/1996 – T06/2006 làm kỹ thuật viên chuyên khoa mắt Bệnh viện 87

– 03/2012 – T09/2012 bác sĩ điều trị Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng

– 10/2012 – 09/2022 làm việc tại chuyên khoa mắt Bệnh viện 87

– 10/2022 làm việc tại chuyên khoa mắt Bệnh viện 22-12

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: