Bác sĩ

Bs. Đinh Thị Huyền Trân

Khả năng chuyên môn

– Khám và chữa bệnh về Nhãn khoa

– Chích chắp lẹo, mộng thịt, lấy dị vật mắt, đo nhãn áp, đánh bờ mi, …

Quá trình đào tạo

– Năm 2013: Tốt nghiệp đại học Y Huế chuyên ngành bác sĩ Đa khoa.

– Tham gia khóa đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nhãn khoa” tại ĐH Y dược Huế(2014)

Quá trình công tác

– Từ năm 2007 – T09/2020 công tác tại Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh

– Từ T10/2020 đến nay công tác tại khoa Khám bệnh Bệnh viện 22-12

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: