Bác sĩ

Bs. Vũ Thị Huyền

Khả năng chuyên môn

– Khám và chữa bệnh Tai – Mũi – Họng

Quá trình đào tạo

– Năm 2020: Tốt nghiệp đại học Tây Nguyên chuyên ngành bác sĩ Đa khoa.

Quá trình công tác

– Từ 08/2020 đến nay làm việc tại khoa Khám Bệnh viện 22-12

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: