Bác sĩ

Y sĩ YHCT Đặng Văn Phùng

Khả năng chuyên môn

Phụ trách tại Khoa Y học cổ truyền

Quá trình đào tạo

– CN Lớp Kỹ thuật Bột (khóa III)

Quá trình công tác

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: