Bác sĩ

Bs CKI. Nguyễn Văn Tích

Khả năng chuyên môn

is updating …

Quá trình đào tạo

is updating …

Quá trình công tác

is updating …

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: