Bác sĩ

BS. Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang

Khả năng chuyên môn

Đang cập nhật…

Quá trình đào tạo

Đang cập nhật…

Quá trình công tác

Đang cập nhật…

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: