Bác sĩ

Bs. Nguyễn Lê Quế Hương

Khả năng chuyên môn

– Thực hành tại khoa Nội

– Thăm khám và điều trị dưới sự hướng dẫn của BS hướng dẫn thực hành

Quá trình đào tạo

– Năm 2019: Tốt nghiệp đại học Y Huế chuyên ngành bác sĩ Đa khoa.

Quá trình công tác

– Tháng 12/2020 đến nay: Bác sĩ khoa Nội tổng hợp Bệnh viện 22-12

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: