Bác sĩ

Bs. Nguyễn Thân Thanh Thủy

Khả năng chuyên môn

Đang cập nhật…

Quá trình đào tạo

– Năm 2021 tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa – Trường Đại học Tây Nguyên

Quá trình công tác

– Từ năm 2021 đến nay làm việc tại khoa Nội soi tiêu hóa Bệnh viện 22-12

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: