Bác sĩ

Bs. Lo Lan Anh

Khả năng chuyên môn

– Khám chữa bệnh chuyên khoa nhi
– Cấp cứu và hồi sức Nhi và Nhi sơ sinh

Quá trình đào tạo

Tốt nghiệp Trường ĐH Y Khoa Vinh

Giấy chứng nhận ” Cấp cứu Nhi và Nhi Sơ sinh” – Bệnh viện Nhi đồng I

Quá trình công tác

Từ tháng 08/2019 về công tác tại khoa Nhi Bệnh viện 22-12

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: