Bác sĩ

bsi Nguyễn Thành Nam

Bs. Nguyễn Thành Nam

Khả năng chuyên môn

Chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp, về định hướng phục hồi chức năng.

Quá trình đào tạo

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường đại học Tây nguyên

Quá trình công tác

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: