Bác sĩ

Bs. Nguyễn Thị Hà

Khả năng chuyên môn

– Thực hành tại khoa Nhi

– Thăm khám và điều trị dưới sự hướng dẫn của BS hướng dẫn thực hành

Quá trình đào tạo

– Năm 2020 tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Tây Nguyên

Quá trình công tác

– Từ năm 2020 đến nay làm việc tại Khoa Nhi Bện viện 22-12

Đăng ký nhận tin

Đường link hữu ích

Vị trí bệnh viện 22-12

© Bệnh viện 22-12 | VK Hospital | Bệnh viện uy tín tại Nha Trang

Đặt lịch khám với bác sĩ

    Bạn chọn bác sĩ: