Các bệnh và Điều trị

Hồi sức cấp cứu

Phân biệt Sốt xuất huyết và Covid-19

Cả sốt xuất huyết và COVID-19 đều là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Tuy các triệu chứng khá giống nhau nhưng hai bệnh có những điểm đặc trưng riêng về yếu tố dịch tễ, đường lây truyền, diễn biến bệnh. Vậy sốt xuất huyết và Covid-19 giống và

Phân biệt Sốt xuất huyết và Covid-19

Cả sốt xuất huyết và COVID-19 đều là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Tuy các triệu chứng khá giống nhau nhưng hai bệnh có những điểm đặc trưng riêng về yếu tố dịch tễ, đường lây truyền, diễn biến bệnh. Vậy sốt xuất huyết và Covid-19 giống và