Các bệnh và Điều trị

Hồi sức cấp cứu

Quản lí và điều trị đau cho bệnh nhân ung thư

Hiện nay các biện pháp giảm đau có thể kiểm soát được trên 90% đau đớn do ung thư. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc điều trị giảm đau cho bệnh nhân chưa được quan tâm đúng mức. Đặc điểm đau do ung thư rất khác nhau tùy thuộc

Phân biệt Sốt xuất huyết và Covid-19

Cả sốt xuất huyết và COVID-19 đều là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Tuy các triệu chứng khá giống nhau nhưng hai bệnh có những điểm đặc trưng riêng về yếu tố dịch tễ, đường lây truyền, diễn biến bệnh. Vậy sốt xuất huyết và Covid-19 giống và

Quản lí và điều trị đau cho bệnh nhân ung thư

Hiện nay các biện pháp giảm đau có thể kiểm soát được trên 90% đau đớn do ung thư. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc điều trị giảm đau cho bệnh nhân chưa được quan tâm đúng mức. Đặc điểm đau do ung thư rất khác nhau tùy thuộc

Phân biệt Sốt xuất huyết và Covid-19

Cả sốt xuất huyết và COVID-19 đều là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Tuy các triệu chứng khá giống nhau nhưng hai bệnh có những điểm đặc trưng riêng về yếu tố dịch tễ, đường lây truyền, diễn biến bệnh. Vậy sốt xuất huyết và Covid-19 giống và